2016 rokiem pracowników

Aktualności

2016 rokiem pracowników

Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku pracy. Według ekspertów Konfederacji Lewiatan może okazać się przełomowy i przynieść znaczące zmiany w relacji pracownik – pracodawca. Wiele wskazuje na to, że to pracownicy zaczną dyktować warunki, a pracodawcy będą mieli coraz większy kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanych osób do pracy. Prognozowany jest także przyspieszony wzrost płac, który warunkować będą nie tylko czynniki rynkowe, ale także regulacyjne (m.in. wzrost płacy minimalnej)

W 2015 roku Polska biła kolejne rekordy wysokości wskaźników zatrudnienia w przedsiębiorstwach, a w ostatnim kwartale notowała najniższy od lat poziom bezrobocia (poniżej 10%).

Więcej: Lewiatan

Top