Bum rekrutacyjny – sezonowość ofert pracy

Aktualności

Bum rekrutacyjny – sezonowość ofert pracy

Z raportów Adzuna wynika, iż pracodawcy najczęściej poszukują nowych kandydatów z początkiem roku (styczeń), bądź w miesiącach letnich, kiedy zaczyna się sezon urlopowy, wskazując miesiąc lipiec jako rekordowy w ilości ofert pracy na rynku. Wiosną proces rekrutacyjny wyraźnie wyhamowuje.

Z kolejnych analiz dowiadujemy się, w jakich regionach Polski, w roku 2016 było najwięcej wolnych wakatów. W czołówce plasują się regiony: mazowiecki, dolnośląski oraz małopolski. Województwo podlaskie natomiast jest tym, w którym nie można przebierać w ofertach.

Szczegółowe tabele z danymi znajdziemy tu:PulsHR

Świadectwo pracy na nowych zasadach 2017 r.

Świadectwo pracy jest dokumentem wystawianym obowiązkowo przez pracodawcę odchodzącemu z firmy pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest ono istotne nie tylko z punktu widzenia samego pracownika, ale również kolejnego pracodawcy. Stanowi kompendium wiedzy o pracowniku, a informacje w nim zawarte służą do udokumentowania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, potwierdzają staż i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji, czy też kwalifikacji pracownika. Na jego podstawie ustala  się  m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, bądź prawo do nagrody jubileuszowej.

Świadectwo wymagane jest często w procesach rekrutacji, gdyż pozwala zweryfikować doświadczenie i kwalifikacje kandydata. Dokumentem tym posługują się osoby ubiegające się o określone świadczenia, np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne oraz emeryturę.

WAŻNE!

Z dniem 1 stycznia 2017 zostało uchylone dotychczasowe Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zastąpiło je Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292).

Obecnie obowiązujące świadectwa pracy zostały wzbogacone o katalog ważnych dodatkowych informacji. Zawarte są w nim regulacje dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu ich wydawania oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.

Wszystkie te informacje wraz z nowym wzorem świadectwa pracy znajdziemy tu:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

 

„Ludzie do zadań specjalnych” – coraz większe znaczenie działu HR

Rynek kandydata, najniższe od 25 lat bezrobocie, zwiększająca się ilość ogłoszeń o pracę przy jednocześnie spadającej dostępności kandydatów oraz trudności w ich pozyskaniu. Brakuje zwłaszcza specjalistów i to nie tylko fachowców IT, ale też przedstawicieli zawodów rzemieślniczych.

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy spotykają się przedstawiciele kilku pokoleń różniących się stylami komunikacji, sposobem pracy, a wreszcie samymi oczekiwaniami względem niej samej, jak i przyszłych pracodawców.

Co za tym idzie?

Umacnia się znaczenie działów HR, które stoją przed prawdziwymi wyzwaniami nie tylko w obszarze pozyskania odpowiedniego pracownika, ale również, a może i przede wszystkim w zatrzymaniu go w organizacji.

Standardowe kanały rekrutacji tj. ogłoszenia na portalach internetowych stały się niewystarczające zwłaszcza jeśli chodzi o kandydatów pasywnych.

recruitment1

Co zatem oprócz ogłoszeń? Czym jest skuteczna rekrutacja i jakie metody stosować?

W artykułach branżowych na ten temat można wyselekcjonować najczęściej wskazywane przez specjalistów rozwiązania tj. wykorzystywanie social mediów (LinkedIn, Facebook), czy coraz popularniejsze systemy poleceń.

O tych i innych rozwiązaniach, o znaczeniu w organizacji działu HR oraz o tym dokąd zmierza rynek pracy przeczytamy w  PulsHR

 

 

Praca w godzinach nocnych 2017

Wraz ze zmianą stawki minimalnej (2000 zł brutto) uległa zmianie wysokość innych świadczeń, w tym kwota dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Komu przysługuje dodatek?

  • Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej – 8 godzin między 2100 a 700. To pracodawca określa jakie to są godziny oraz podaje te informacje w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy.

Jak go wyliczyć?

  • Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (1518 § 1 Kodeksu pracy) i wyliczamy go:

dodatek za pracę w nocy = (2000 zł : liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu) x 20%

 

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy:

dodatek za pracę w nocy 2017

 

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Dni wolne od pracy w 2017!

Pierwszy długi weekend w bieżącym roku 2017 już za nami, a co nas czeka w kolejnych miesiącach? Na kolejny długi weekend co prawda trzeba poczekać aż do kwietnia, natomiast cały rok obfitować będzie w możliwości wypoczęcia stosunkowo małym kosztem urlopu. Już dziś można śmiało powiedzieć, iż czeka nas wyjątkowo „leniwy” rok.

Poniżej rozkład dni ustawowo wolnych:
16 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
17 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy
3 maja (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja
4 czerwca (niedziela) – Zielone Świątki, Zesłanie Ducha Świętego
15 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
15 sierpnia (wtorek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego
1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych
11 listopada (sobota) – Święto Niepodległości
25 grudnia (poniedziałek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia (wtorek) – drugi dzień Bożego Narodzenia

11 listopad (Święto Niepodległości) wypada w sobotę, a to oznacza, iż  pracownikom, z tego tytułu przysługuje inny dzień wolny.

 

Top