Bezrobocie w Polsce w 2016 roku

Aktualności

Bezrobocie w Polsce w 2016 roku

Według CBOS-u problem bezrobocia w Polsce od trzech lat systematycznie maleje. Według sondażu osoby bezrobotne są w co piątej rodzinie. Co ciekawe, bezrobocia w ogóle nie doświadczyło dotąd 58% badanych.

Bezrobocie w Polsce przeważnie ma charakter długotrwały. 61% osób bezrobotnych pozostaje bez zatrudnienia ponad rok, w tym aż jedna trzecia nie pracuje od ponad 5 lat.

więcej: CBOS

Top