Najniższe bezrobocie od 1991 roku

Aktualności

Najniższe bezrobocie od 1991 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że w lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,6%. Jest to najniższy wskaźnik od czerwca 1991 roku.

Bezrobocie spadło także w stosunku do czerwca o 0,2 p.p., a do analogicznego okresu rok wcześniej – o 1,4 p.p.

więcej: MRPiPS

Dynamiczny wzrost liczby osób pracujących

Ukazał się kwartalny raport o rynku pracy NBP.Według danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kw. 2016 roku, dynamicznie wzrastała liczba osób pracujących, która wzrosła o 1,1% r/r.

Korekta populacji BAEL wpłynęła obniżająco na tę dynamikę (szacunek bez korekty: 1,9%). Najszybciej wzrastała liczba pracujących w przemyśle, ale to ponownie usługi były odpowiedzialne za większość wzrostu zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia występował pomimo ponownych spadków liczby osób pracujących w rolnictwie. Wzrost liczby osób pracujących związany był głównej mierze z zatrudnieniem najemnym oraz w mniejszym stopniu z samozatrudnieniem poza rolnictwem.

więcej: NBP

Rekordowa rotacja pracowników

II kwartał roku zamknęliśmy z rekordowo wysokim poziomem rotacji na rynku pracy. Aż 29 proc. Polaków zmieniło miejsce pracy lub zajmowane stanowisko od początku roku. 37% zakłada, że będzie musiało to zrobić.

– Zwiększenie rotacji na rynku pracy, z woli pracowników a nie pracodawców i to mimo, że maleje udział osób szukających nowej pracy świadczy, że znalezienie lepszej pracy jest coraz łatwiejsze. Wynika to ze wzmocnienia siły przetargowej pracowników wobec pracodawców – komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

więcej: Strefa Biznesu

Przedsiębiorcy bardziej krytycznie o koniunkturze

Z „szybkiego monitoringu” NBP wynika, że przedsiębiorcy mniej optymistycznie oceniają koniunkturę. Osłabienie jednak powinno być stosunkowo łagodne i przejściowe.

Prognozy zatrudnienia na III kwartał są porównywalne z II kwartałem, ale podwyżki płac będą mniejsze. Także plany inwestycyjne sytuują się na niższym poziomie niż w latach 2014-15.

więcej: PAP

Złe samopoczucie pracowników w Polsce

Badanie „Barometr Pracownika 2015” przeprowadzone przez Ipsos przynosi mało optymistyczne dane dotyczące satysfakcji i motywacji pracowników w Polsce. Niemal 60%  jest niezadowolonych z poziomu swoich zarobków, a 40% uważa, że ich motywacja do pracy spada.

W efekcie 41% badanych pracowników często myśli o zmianie pracy, a 7% badanych planuje odejście i aktywnie szuka nowego zajęcia. W Polsce jednym z głównych czynników motywujących do zmiany pracy jest niezadowalające wynagrodzenie, podczas gdy w innych krajach jest to zbyt długi czas pracy i brak stabilności zatrudnienia.

więcej: Edenred

Top