Coraz dłuższe i kosztowniejsze rekrutacje

Aktualności

Coraz dłuższe i kosztowniejsze rekrutacje

Według raportu PwC „Saratoga Human Capital Benchmarking 2015” od 4 lat mamy do czynienia z ciągłym wzrostem nakładów na rekrutację zewnętrzną oraz wydłużanie się procesów pozyskiwania nowych pracowników.

Od 2011 roku każdy z tych dwóch wskaźników zwiększył się o ponad 40%. Wpływ na to ma coraz większa, dobrowolna rotacja pracowników oraz zwiększające się trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu. Z drugiej strony dłuższe, wieloetapowe procesy rekrutacyjne są coraz częstszym elementem strategii HR firm.

więcej: PwC

70% mieszkańców miast w UE ma pracę

Jak podaje Eurostat, 7 na 10 miezkańców miast w UE, w wieku od 24 do 64 lata, było zatrudnionych w 2015 roku. W tym samym okresie, ubóstwem zagrożonych było 24% osób mieszkających w miastach.

W Polsce w zeszłym roku pracowało blisko 66% mieszkańców aglomeracji. Najwyższy odsetek wystąpił w Szwecji (ponad 80%), a najniższy w Grecji (mniej niż 55%)

więcej: Eurostat

Coraz więcej wolnych miejsc pracy

Według najnowszych danych GUS na koniec marca liczba wolnych miejsc pracy wynosiła blisko 90 tys. i była wyższa niż pod koniec zeszłego roku o 25,6 tys. (ponad 40%).

W porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o niemal 15 tys. (20,0%).

więcej: GUS

Bezrobocie w Polsce w 2016 roku

Według CBOS-u problem bezrobocia w Polsce od trzech lat systematycznie maleje. Według sondażu osoby bezrobotne są w co piątej rodzinie. Co ciekawe, bezrobocia w ogóle nie doświadczyło dotąd 58% badanych.

Bezrobocie w Polsce przeważnie ma charakter długotrwały. 61% osób bezrobotnych pozostaje bez zatrudnienia ponad rok, w tym aż jedna trzecia nie pracuje od ponad 5 lat.

więcej: CBOS

Praca w Unii Europejskiej

Zdecydowanie ponad połowa osób bezrobotnych w III kwartale 2015 roku w UE, pozostawała bez pracy także w ostatnich 3 miesiącach minionego roku. Jak podaje Eurostat zatrudnienie znalazło zaledwie 17,7%, a 18,4% zakwalifikowane zostało do  grupy osób nieaktywnych zawodowo.

64% wciąż pozostawało bez zatrudnienia.

więcej: Eurostat

Top