Coraz więcej ofert pracy w internecie

Aktualności

Coraz więcej ofert pracy w internecie

Zgodnie z informacjami zawartymi w Barometrze Ofert Pracy, przygotowanym przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ i Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, w kwietniu po raz pierwszy od początku roku wzrosła liczba ofert opublikowanych w internecie.

Oprócz większej ogólnej ilości ogłoszeń z ofertami pracy, zauważalny jest wzrost ofert z trwalszym zatrudnieniem, niezależnie od napływu ogłoszeń związanych z pracą sezonową. Największy wzrost zanotowano w ogłoszeniach kierowanych do absolwentów usług oraz nauk społecznych. Stosunkowo najmniejszych do osób z wykształceniem ścisłym.

więcej: BIEC

Coraz mniejsze bezrobocie w UE

Eurostat podał, że w marcu 2016 stopa bezrobocia w Unii Europejskiej była o 1,1 p.p. mniejsza niż rok temu i wyniosła 8,8%. To najniższe bezrobocie w UE od kwietnia 2009 roku.

Najniższe bezrobocie w w.w. okresie wynosiło 4,1% i zanotowano je Czechach. To przepaść w stosunku do najwyższego – greckiego – kształtującego się na poziomie 24,4%. W Polsce współczynnik bezrobocia wyniósł 6,8%.

więcej: Eurostat

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce w 2015 roku

GUS opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2015 roku. Wzrosły zarówno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, jak i liczba pracujących.

Liczba pracujących na koniec 2015 roku wyniosła 8711,9 tys. osób i była wyższa
w stosunku do tej sprzed roku o 1,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3899,78 zł, i było o 3,2% wyższe niż przed rokiem.

Więcej: GUS

Ponad milion Polaków pracuje w szarej strefie

Szara strefa na rynku pracy jest w Polsce problemem powszechnym. Liczba osób zatrudnionych w sposób nierejestrowany oscyluje między 1 a 2 milionami.

Według dostępnych szacunków wielkość szarej strefy rynku tytoniowego wynosi ok 25%, alkoholowego co najmniej 10%, a paliwowego nie mniej niż 12,5%. W efekcie straty budżetu Państwa liczone są w dziesiątkach miliardów złotych.

Więcej: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Siła firm rodzinnych

Jak wynika z badania opublikowanego przez Konfederację Lewiatan, blisko 1/4 zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce pracuje w firmach rodzinnych, których znaczenie w gospodarce systematycznie rośnie. Już w tej chwili tworzą ponad 18% PKB.

Ponad 30% polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to firmy rodzinne (40% z nich to mikro, a 46% małe firmy; 14% to podmioty średniej wielkości).

Według dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, „ponad 37 proc. firm funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat. A to oznacza, że część z nich powstała jeszcze przed 1989 r. i skutecznie dostosowała się do gospodarki rynkowej. Ale w grupie tych ponad 20 -latków jest także wiele firm założonych zaraz po transformacji. To Ci, którzy pierwsi zauważyli szanse i, jak widać, skutecznie z nich skorzystali”.

Więcej: Lewiatan

Top