Najwyższy poziom zatrudnienia od połowy lat 90.

Aktualności

Najwyższy poziom zatrudnienia od połowy lat 90.

Z analizy NBP wynika, że w ostatnim kwartale 2015 roku poziom zatrudnienia w Polsce był najwyższy od połowy lat 90. XX wieku.

Całkowita liczba pracujących wzrosła do poziomu 16, 2 mln osób. Szczególnie pozytywny dla rynku pracy jest fakt, że wzrosło zatrudnienie liczby pracujących na umowy na czas nieokreślony, które sukcesywnie zastępują umowy krótkookresowe.

więcej: NBP

Zestawienie najbardziej etycznych firm na świecie

The Ethisphere Institute przygotował listę najbardziej etycznych firm na świecie. To 10. edycja zestawienia. W tegorocznej znalazło się 131 firm reprezentujących 21 krajów w ponad 40 branżach.

Na liście znalazło się 14 firm, dla których było to 10 wyróżnienie oraz 13, które zostały wyróżnione po raz pierwszy. W zestawieniu pojawiła się tylko jedna polska firma – PKN Orlen.

Więcej: The Ethisphere Institute

Lojalność wobec pracodawcy coraz rzadsza

Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania (AMA) opublikowało wyniki badania, w którym 52% menedżerów wskazuje niższą lojalność pracowników wobec pracodawcy niż 5 lat temu.  Zaledwie 11% twierdzi, że poziom lojalności wzrósł, a 37% że się nie zmienił.

Badanie zostało przeprowadzone na początku grudnia zeszłego roku, na losowej grupie ponad 1200 menedżerów z bazy AMA.

więcej: AMA

Spada bezrobocie w Unii Europejskiej

Według danych Eurostatu, bezrobocie w Unii Europejskiej spadło poniżej poziomu 9% (stan na styczeń 2016). To najniższa stopa bezrobocia od 2009 roku.

Najniższe bezrobocie w UE występuje w Niemczech (4,3%),  Czechach (4,5%) oraz na Malcie i w Wielkiej Brytanii (po 5,1%). Najgorsze wskaźniki notują od kilku lat Grecy (24,6%) i Hiszpanie (20,5%). Najniższe bezrobocie w całej Europie notuje Islandia (3,2%)

Więcej: Eurostat

Szukaj pracy w internecie

Według Barometru Ofert Pracy, przygotowywanego przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ i Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, miniony rok przyniósł znaczny wzrost liczby ogłaszanych w internecie ofert pracy.

Barometr wskazuje zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W styczniu br. zanotowano tąpnięcie i liczba ogłoszeń w skali kraju spadła po raz pierwszy od lipca 2015. Jest to jednak na razie słaba i jednorazowa korekta ogólnej tendencji wzrostowej. W słabiej rozwiniętych województwach liczba ogłoszeń w ubiegłym miesiącu wzrosła. Najbardziej wyraźny wzrost odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

Więcej: BIEC

Top