W jakich branżach najbardziej opłaca się pracować?

Aktualności

W jakich branżach najbardziej opłaca się pracować?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, najlepiej opłacaną branżą są technologie informatyczne. Mediana wynagrodzeń w IT w 2015 roku wyniosła 5700 złotych.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje bankowość (z medianą 5000 zł), a trzecie telekomunikacja (4772 zł). Wśród najgorzej opłacanych branż znajdują się usługi dla ludności, kultura i sztuka (obie 2900 zł) oraz sektor publiczny (mediana 3100 zł).

więcej: Gazeta.pl

Kapitał zagraniczny na rynku pracy

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych w 2015 roku powstało ponad 6000 nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego.

W rekordowym dotychczas pod tym względem 2014 roku, powstało 4390 firm. Blisko połowa podmiotów utworzonych w 2015, zarejestrowana została na Mazowszu.

Więcej: COIG

Nowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne

Jak wynika z badań GUS, najpopularniejsza przez lata i wciąż najbardziej pożądana przez pracownika umowa o pracę, systematycznie traci na znaczeniu. Dynamiczny rynek pracy upowszechnił nowe formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie.

Coraz większa popularność mniej typowych dotychczas form zatrudnienia – jak zauważa GUS – może mieć jednak zarówno wymiar pożądany przez pracowników i pracodawców, jak i negatywny. Pozytywny charakter wynika przede wszystkim z większej elastyczności zatrudnienia, które może być korzystne – w wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym – dla obu stron. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli pracodawca oferuje niestandardową formę zatrudnienia wyłącznie w celu obniżenia własnych kosztów.

więcej: GUS

Szybki monitoring NBP – styczeń 2016

Według raportu opublikowanego przez NBP, w ostatnim kwartale 2015 przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Blisko połowa z nich przewiduje podwyżki wynagrodzeń w 2016 roku. Jednocześnie coraz bardziej widoczny staje się problem braku pracowników i systematycznie rośnie odsetek firm, które mają problemy ze skompletowaniem personelu.

Podwyżki w 2016 roku zamierza wprowadzić 46,1 proc. przedsiębiorstw, a kolejne 12,6 proc. rozważa wzrost przeciętnych płac w 2017 r. Analitycy NBP wskazują jednak, że „przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace w I kwartale 2016 r., podniosą je o średnio 5,2 proc, zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie o 3,7 proc. Większość podwyżek płac będzie jednak nadal umiarkowana co do skali – relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10 proc.) nadal planowane są rzadko (w co piątej firmie podnoszącej wynagrodzenia).

Prognozy zatrudnienia na I kwartał 2016 są zbliżone do tych z końca 2015. Jednak już systematycznie od ponad 2 lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek. Raport NBP wskazuje przy tym, że „wskaźnik prognoz zatrudnienia wzrósł o 0,3 pkt proc. r/r do 7,1 proc. i jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej”.

Więcej: NBP

2016 rokiem pracowników

Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku pracy. Według ekspertów Konfederacji Lewiatan może okazać się przełomowy i przynieść znaczące zmiany w relacji pracownik – pracodawca. Wiele wskazuje na to, że to pracownicy zaczną dyktować warunki, a pracodawcy będą mieli coraz większy kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanych osób do pracy. Prognozowany jest także przyspieszony wzrost płac, który warunkować będą nie tylko czynniki rynkowe, ale także regulacyjne (m.in. wzrost płacy minimalnej)

W 2015 roku Polska biła kolejne rekordy wysokości wskaźników zatrudnienia w przedsiębiorstwach, a w ostatnim kwartale notowała najniższy od lat poziom bezrobocia (poniżej 10%).

Więcej: Lewiatan

Top