Kapitał ludzki w Polsce

Aktualności

Kapitał ludzki w Polsce

Na początku grudnia Główny Urząd Statystyczny wydał opracowanie ze wskaźnikami dotyczącymi m.in. ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego w 2014 roku. Publikacja „Kapitał ludzki w Polsce” wydawana jest co dwa lata.

Według definicji OECD, „kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu”.

Więcej: GUS

Bezrobocie wciąż na jednocyfrowym poziomie

9,7 proc. wyniosła stopa bezrobocia w listopadzie. To wzrost o 0,1 w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale jednocześnie spadek o 1,7 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu rok temu.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w urzędach pracy na koniec listopada zarejestrowanych było 1 532,7 tys. osób.  Jednocyfrowa stopa bezrobocia utrzymuje się od września.

Więcej: MRPiPS

Polska ma jedne z najniższych kosztów pracy w UE

Polska znajduje się na 6. miejscu wśród krajów UE pod względem najniższych kosztów pracy. Godzinowy koszt pracy w naszym kraju został oszacowany na 8,4 Euro, co daje nieco ponad 35 PLN.

Według danych Eurostatu najniższe koszty pracy w UE są w Bułgarii, a najwyższe w Danii. Różnica między tymi krajami jest ponad dziesięciokrotna (3,8 Euro w Bułgarii i 40,3 w Danii Euro).

więcej: Eurostat

Olbrzymie znaczenie mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Jak podaje Eurostat, 9 na 10 firm w Unii Europejskiej to mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające mniej niż 10 osób.

Największy odsetek mikroprzedsiębiorstw zarejestrowany jest w Grecji (96,7 %), na Słowacji (96,5 %) i w Czechach (96 %). Polska, razem z Portugalią znajduje się na 4. miejscu w tym zestawieniu (95,2 %).

więcej: Eurostat

Bezrobocie po raz kolejny na rekordowo niskim poziomie

Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia spadła w październiku do 9,6 proc. To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie.

Tym razem zanotowano spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jest to jednocześnie wynik lepszy o 1,7 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu rok temu.

Jak wynika z szacunków resortu pracy, na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 518,3 tys. osób. Przez ostatni miesiąc liczba osób bezrobotnych spadła o 21,2 tys. Największą poprawę odnotowano w województwach wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim.

więcej: MPIPS

Top