Pozytywna koniunktura na rynku pracy

Aktualności

Pozytywna koniunktura na rynku pracy

Narodowy Bank Polski opublikował nową informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w III kwartale tego roku, a także prezentuje prognozy na IV kwartał.


Z raportu wynika, że kondycja przedsiębiorstw w III kwartale br. była stabilna i na tyle dobra, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się znacznej poprawy na rynku pracy. Większość z firm poddanych analizie, w tym przedsiębiorstwa należące do sektora publicznego, mają zamiar zwiększyć liczbę pracowników. Największa poprawa spodziewana jest tradycyjnie w handlu.

więcej: NBP

Najlepsze miejsca do pracy na świecie w 2015 roku

Po raz piąty Instytut Great Place to Work wybrał 25 najlepszych miejsc pracy na świecie. W badaniu wzięło udział ponad 6,5 tysiąca firm.

Na podium zestawienia znalazły się: 1. Google, 2. SAS Institute i  3. W. L. Gore & Associates. Pełna lista znajduje się tutaj.

Razem z listą Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy, Instytut Great Place to Work opublikował także raport Company as Community (Firma jako wspólnota). Wynika z niego, że „zdaniem pracowników najważniejsze w kulturze korporacyjnej jest poczucie wspólnoty: frajda z wykonywanej pracy i przyjazna, rodzinna atmosfera w miejscu pracy„. Pracownicy laureatów doceniają także kompetencje kierownictwa, dostępność zasobów i sprzętu potrzebnego do wykonywania pracy, fizyczne bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz możliwość wzięcia wolnego, gdy zachodzi taka potrzeba.

Wcześniej Instytut Great Place to Work opublikował także Listę 100 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie w 2015 roku oraz Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 2015.

więcej: Great Place to Work

Jednocyfrowa stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia spadła we wrześniu do 9,9% – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To jeszcze lepszy wynik niż miesiąc temu.

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu spadła do 9,9% z 10% w sierpniu. – Tak dobrego wyniku nie odnotowano na rynku pracy od 7 lat. Od czasu transformacji ustrojowej stopa bezrobocia tylko dwa razy spadła do jednocyfrowego poziomu. Jeszcze 2 lata temu wynosiła 13% – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W urzędach pracy na koniec września zarejestrowanych było 1 540,9 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 22,6 tys. Bezrobocie jest najniższe od 2008 roku. Od stycznia 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 720 tys.

więcej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza: najniższe bezrobocie w Polsce od 7 lat

Szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej są jednoznaczne: sierpniowa stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10%. To najlepszy wynik od 2008 roku.

Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia. Tak dobrego wyniku w sierpniu nie było od 2001 r., czyli odkąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi takie statystyki.W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 565 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 20 tys. Sytuacja najbardziej poprawiła się na w województwie śląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

więcej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Kobiety w branży technologicznej

Jak wynika z najnowszej publikacji przygotowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy udział kobiet w branży technologicznej jest wciąż dalece niewystarczający i konieczne są działania, które nadadzą temu procesowi dynamikę.

Raport „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” pokazuje, że kobiety stanowią obecnie 20-25% pracowników polskich firm technologicznych o charakterze innowacyjnym. Znacznie mniej jest ich na stanowiskach merytorycznych i menadżerskich. I choć w ostatnich 5 latach udział ten zwiększył się o 6% (a w zarządach firm – nawet o 11%), wciąż nie wykorzystujemy olbrzymiego potencjału, jaki kobiety mogą i powinny wnosić do branży technologicznej.

kobiety
Jest to pierwsza w Polsce publikacja tak szeroko omawiającą ścieżki edukacyjne wiodące kobiety do branży technologicznej i budowania przez nie tak sprofilowanej kariery. To ważny krok w rozpoznaniu zjawiska ciągle zbyt małego uczestnictwa kobiet w tym sektorze. Na podstawie Raportu i konsultacji z autorytetami z zakresu edukacji, nauki, biznesu, polityki publicznej i działalności społecznej Rada do spraw Rekomendacji, pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, zaproponowała zestaw rekomendacji w zakresie wsparcia rozwoju karier kobiecych w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Wskazano działania i narzędzia niezbędne do realizacji celu, jakim jest znaczne zwiększenie zainteresowania kobiet edukacją i pracą w branży technologicznej.

więcej: Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Top