Coraz więcej ofert pracy w internecie

Aktualności

Coraz więcej ofert pracy w internecie

Zgodnie z informacjami zawartymi w Barometrze Ofert Pracy, przygotowanym przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ i Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, w kwietniu po raz pierwszy od początku roku wzrosła liczba ofert opublikowanych w internecie.

Oprócz większej ogólnej ilości ogłoszeń z ofertami pracy, zauważalny jest wzrost ofert z trwalszym zatrudnieniem, niezależnie od napływu ogłoszeń związanych z pracą sezonową. Największy wzrost zanotowano w ogłoszeniach kierowanych do absolwentów usług oraz nauk społecznych. Stosunkowo najmniejszych do osób z wykształceniem ścisłym.

więcej: BIEC

Top