Dynamiczny wzrost liczby osób pracujących

Aktualności

Dynamiczny wzrost liczby osób pracujących

Ukazał się kwartalny raport o rynku pracy NBP.Według danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kw. 2016 roku, dynamicznie wzrastała liczba osób pracujących, która wzrosła o 1,1% r/r.

Korekta populacji BAEL wpłynęła obniżająco na tę dynamikę (szacunek bez korekty: 1,9%). Najszybciej wzrastała liczba pracujących w przemyśle, ale to ponownie usługi były odpowiedzialne za większość wzrostu zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia występował pomimo ponownych spadków liczby osób pracujących w rolnictwie. Wzrost liczby osób pracujących związany był głównej mierze z zatrudnieniem najemnym oraz w mniejszym stopniu z samozatrudnieniem poza rolnictwem.

więcej: NBP

Top