2016 rokiem pracowników

Aktualności

2016 rokiem pracowników

Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku pracy. Według ekspertów Konfederacji Lewiatan może okazać się przełomowy i przynieść znaczące zmiany w relacji pracownik – pracodawca. Wiele wskazuje na to, że to pracownicy zaczną dyktować warunki, a pracodawcy będą mieli coraz większy kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanych osób do pracy. Prognozowany jest także przyspieszony wzrost płac, który warunkować będą nie tylko czynniki rynkowe, ale także regulacyjne (m.in. wzrost płacy minimalnej)

W 2015 roku Polska biła kolejne rekordy wysokości wskaźników zatrudnienia w przedsiębiorstwach, a w ostatnim kwartale notowała najniższy od lat poziom bezrobocia (poniżej 10%).

Więcej: Lewiatan

Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2016 roku

2 stycznia weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących uprawnień pracujących rodziców. Nowelizacja kodeksu pracy ma na celu uelastycznienie sposobu wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, a w efekcie ułatwienie godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Podstawowe zmiany dotyczą urlopu rodzicielskiego, który będzie można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat. Ponadto z 2 dni zwolnienia na dziecko będzie można skorzystać w wymiarze godzinowym.

Zmiany upraszczają także system płatnych urlopów. Dotychczasowe trzy (macierzyński, dodatkowy i rodzicielski) zostały zastąpione dwoma (macierzyńskim i rodzicielskim). Łączna faktyczna długość urlopów nie zmieniła się i wciąż wynosi 52 tygodnie.

Więcej: gazeta.pl

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wszystkim pracodawcom, pracownikom i tym, którzy cały czas jeszcze poszukują swojej wymarzonej pracy!

Jesteśmy przekonani, że Wasze marzenia spełnią się w 2016 roku. W zrealizowaniu tych zawodowych postaramy się pomóc!

Zespół HR Global Group

christmas_2

Kapitał ludzki w Polsce

Na początku grudnia Główny Urząd Statystyczny wydał opracowanie ze wskaźnikami dotyczącymi m.in. ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego w 2014 roku. Publikacja „Kapitał ludzki w Polsce” wydawana jest co dwa lata.

Według definicji OECD, „kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu”.

Więcej: GUS

Bezrobocie wciąż na jednocyfrowym poziomie

9,7 proc. wyniosła stopa bezrobocia w listopadzie. To wzrost o 0,1 w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale jednocześnie spadek o 1,7 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu rok temu.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w urzędach pracy na koniec listopada zarejestrowanych było 1 532,7 tys. osób.  Jednocyfrowa stopa bezrobocia utrzymuje się od września.

Więcej: MRPiPS

Top