Minimum 12 zł za godzinę pracy i inne zmiany w części tzw. „śmieciówek”

Aktualności

Minimum 12 zł za godzinę pracy i inne zmiany w części tzw. „śmieciówek”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić znaczące zmiany do ustaw o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i o Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym celem zmian ma być większa ochrona osób pracujących w oparciu o umowy zlecenia. Szacuje się, że obecnie w Polsce na tzw. „śmieciówkach” (umowach o dzieło lub umowach zleceniach) pracuje około 1,3 mln Polaków.

Główne zmiany proponowane przez resort to gwarantowana stawka 12 zł brutto za godzinę pracy, obligatoryjna ewidencja czasu pracy oraz zwiększona ochrona pracowników ze strony PIP-u.  Nowelizacja ustawy o PIP zwiększa uprawnienia  inspektorów PIP i umożliwia im m.in. niezapowiedziane kontrole w zakładach pracy.

Zmiany  nie dotyczą umów o dzieło, których oskładkowanie i wprowadzenie pensji minimalnej jest o wiele trudniejsze.

więcej: Gazeta.pl

2016 rokiem pracowników

Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku pracy. Według ekspertów Konfederacji Lewiatan może okazać się przełomowy i przynieść znaczące zmiany w relacji pracownik – pracodawca. Wiele wskazuje na to, że to pracownicy zaczną dyktować warunki, a pracodawcy będą mieli coraz większy kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanych osób do pracy. Prognozowany jest także przyspieszony wzrost płac, który warunkować będą nie tylko czynniki rynkowe, ale także regulacyjne (m.in. wzrost płacy minimalnej)

W 2015 roku Polska biła kolejne rekordy wysokości wskaźników zatrudnienia w przedsiębiorstwach, a w ostatnim kwartale notowała najniższy od lat poziom bezrobocia (poniżej 10%).

Więcej: Lewiatan

Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2016 roku

2 stycznia weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących uprawnień pracujących rodziców. Nowelizacja kodeksu pracy ma na celu uelastycznienie sposobu wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, a w efekcie ułatwienie godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Podstawowe zmiany dotyczą urlopu rodzicielskiego, który będzie można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat. Ponadto z 2 dni zwolnienia na dziecko będzie można skorzystać w wymiarze godzinowym.

Zmiany upraszczają także system płatnych urlopów. Dotychczasowe trzy (macierzyński, dodatkowy i rodzicielski) zostały zastąpione dwoma (macierzyńskim i rodzicielskim). Łączna faktyczna długość urlopów nie zmieniła się i wciąż wynosi 52 tygodnie.

Więcej: gazeta.pl

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wszystkim pracodawcom, pracownikom i tym, którzy cały czas jeszcze poszukują swojej wymarzonej pracy!

Jesteśmy przekonani, że Wasze marzenia spełnią się w 2016 roku. W zrealizowaniu tych zawodowych postaramy się pomóc!

Zespół HR Global Group

christmas_2

Kapitał ludzki w Polsce

Na początku grudnia Główny Urząd Statystyczny wydał opracowanie ze wskaźnikami dotyczącymi m.in. ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego w 2014 roku. Publikacja „Kapitał ludzki w Polsce” wydawana jest co dwa lata.

Według definicji OECD, „kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu”.

Więcej: GUS

Top