Lojalność wobec pracodawcy coraz rzadsza

Aktualności

Lojalność wobec pracodawcy coraz rzadsza

Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania (AMA) opublikowało wyniki badania, w którym 52% menedżerów wskazuje niższą lojalność pracowników wobec pracodawcy niż 5 lat temu.  Zaledwie 11% twierdzi, że poziom lojalności wzrósł, a 37% że się nie zmienił.

Badanie zostało przeprowadzone na początku grudnia zeszłego roku, na losowej grupie ponad 1200 menedżerów z bazy AMA.

więcej: AMA

Spada bezrobocie w Unii Europejskiej

Według danych Eurostatu, bezrobocie w Unii Europejskiej spadło poniżej poziomu 9% (stan na styczeń 2016). To najniższa stopa bezrobocia od 2009 roku.

Najniższe bezrobocie w UE występuje w Niemczech (4,3%),  Czechach (4,5%) oraz na Malcie i w Wielkiej Brytanii (po 5,1%). Najgorsze wskaźniki notują od kilku lat Grecy (24,6%) i Hiszpanie (20,5%). Najniższe bezrobocie w całej Europie notuje Islandia (3,2%)

Więcej: Eurostat

Szukaj pracy w internecie

Według Barometru Ofert Pracy, przygotowywanego przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ i Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, miniony rok przyniósł znaczny wzrost liczby ogłaszanych w internecie ofert pracy.

Barometr wskazuje zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W styczniu br. zanotowano tąpnięcie i liczba ogłoszeń w skali kraju spadła po raz pierwszy od lipca 2015. Jest to jednak na razie słaba i jednorazowa korekta ogólnej tendencji wzrostowej. W słabiej rozwiniętych województwach liczba ogłoszeń w ubiegłym miesiącu wzrosła. Najbardziej wyraźny wzrost odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

Więcej: BIEC

W jakich branżach najbardziej opłaca się pracować?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, najlepiej opłacaną branżą są technologie informatyczne. Mediana wynagrodzeń w IT w 2015 roku wyniosła 5700 złotych.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje bankowość (z medianą 5000 zł), a trzecie telekomunikacja (4772 zł). Wśród najgorzej opłacanych branż znajdują się usługi dla ludności, kultura i sztuka (obie 2900 zł) oraz sektor publiczny (mediana 3100 zł).

więcej: Gazeta.pl

Kapitał zagraniczny na rynku pracy

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych w 2015 roku powstało ponad 6000 nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego.

W rekordowym dotychczas pod tym względem 2014 roku, powstało 4390 firm. Blisko połowa podmiotów utworzonych w 2015, zarejestrowana została na Mazowszu.

Więcej: COIG

Top