Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce w 2015 roku

Aktualności

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce w 2015 roku

GUS opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2015 roku. Wzrosły zarówno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, jak i liczba pracujących.

Liczba pracujących na koniec 2015 roku wyniosła 8711,9 tys. osób i była wyższa
w stosunku do tej sprzed roku o 1,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3899,78 zł, i było o 3,2% wyższe niż przed rokiem.

Więcej: GUS

Ponad milion Polaków pracuje w szarej strefie

Szara strefa na rynku pracy jest w Polsce problemem powszechnym. Liczba osób zatrudnionych w sposób nierejestrowany oscyluje między 1 a 2 milionami.

Według dostępnych szacunków wielkość szarej strefy rynku tytoniowego wynosi ok 25%, alkoholowego co najmniej 10%, a paliwowego nie mniej niż 12,5%. W efekcie straty budżetu Państwa liczone są w dziesiątkach miliardów złotych.

Więcej: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Siła firm rodzinnych

Jak wynika z badania opublikowanego przez Konfederację Lewiatan, blisko 1/4 zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce pracuje w firmach rodzinnych, których znaczenie w gospodarce systematycznie rośnie. Już w tej chwili tworzą ponad 18% PKB.

Ponad 30% polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to firmy rodzinne (40% z nich to mikro, a 46% małe firmy; 14% to podmioty średniej wielkości).

Według dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, „ponad 37 proc. firm funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat. A to oznacza, że część z nich powstała jeszcze przed 1989 r. i skutecznie dostosowała się do gospodarki rynkowej. Ale w grupie tych ponad 20 -latków jest także wiele firm założonych zaraz po transformacji. To Ci, którzy pierwsi zauważyli szanse i, jak widać, skutecznie z nich skorzystali”.

Więcej: Lewiatan

Najwyższy poziom zatrudnienia od połowy lat 90.

Z analizy NBP wynika, że w ostatnim kwartale 2015 roku poziom zatrudnienia w Polsce był najwyższy od połowy lat 90. XX wieku.

Całkowita liczba pracujących wzrosła do poziomu 16, 2 mln osób. Szczególnie pozytywny dla rynku pracy jest fakt, że wzrosło zatrudnienie liczby pracujących na umowy na czas nieokreślony, które sukcesywnie zastępują umowy krótkookresowe.

więcej: NBP

Pracuj w HR Global Group!

Szukasz pracy w twórczej atmosferze i profesjonalnej firmie? Lubisz wyzwania i chcesz zrobić kolejny krok w zawodowej karierze? Sprawdź kogo poszukujemy do pracy u nas w firmie!

Więcej w zakładce Kariera.

Top