Szukaj pracy w internecie

Aktualności

Szukaj pracy w internecie

Według Barometru Ofert Pracy, przygotowywanego przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ i Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, miniony rok przyniósł znaczny wzrost liczby ogłaszanych w internecie ofert pracy.

Barometr wskazuje zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W styczniu br. zanotowano tąpnięcie i liczba ogłoszeń w skali kraju spadła po raz pierwszy od lipca 2015. Jest to jednak na razie słaba i jednorazowa korekta ogólnej tendencji wzrostowej. W słabiej rozwiniętych województwach liczba ogłoszeń w ubiegłym miesiącu wzrosła. Najbardziej wyraźny wzrost odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

Więcej: BIEC

W jakich branżach najbardziej opłaca się pracować?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, najlepiej opłacaną branżą są technologie informatyczne. Mediana wynagrodzeń w IT w 2015 roku wyniosła 5700 złotych.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje bankowość (z medianą 5000 zł), a trzecie telekomunikacja (4772 zł). Wśród najgorzej opłacanych branż znajdują się usługi dla ludności, kultura i sztuka (obie 2900 zł) oraz sektor publiczny (mediana 3100 zł).

więcej: Gazeta.pl

Kapitał zagraniczny na rynku pracy

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych w 2015 roku powstało ponad 6000 nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego.

W rekordowym dotychczas pod tym względem 2014 roku, powstało 4390 firm. Blisko połowa podmiotów utworzonych w 2015, zarejestrowana została na Mazowszu.

Więcej: COIG

Nowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne

Jak wynika z badań GUS, najpopularniejsza przez lata i wciąż najbardziej pożądana przez pracownika umowa o pracę, systematycznie traci na znaczeniu. Dynamiczny rynek pracy upowszechnił nowe formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie.

Coraz większa popularność mniej typowych dotychczas form zatrudnienia – jak zauważa GUS – może mieć jednak zarówno wymiar pożądany przez pracowników i pracodawców, jak i negatywny. Pozytywny charakter wynika przede wszystkim z większej elastyczności zatrudnienia, które może być korzystne – w wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym – dla obu stron. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli pracodawca oferuje niestandardową formę zatrudnienia wyłącznie w celu obniżenia własnych kosztów.

więcej: GUS

Szybki monitoring NBP – styczeń 2016

Według raportu opublikowanego przez NBP, w ostatnim kwartale 2015 przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Blisko połowa z nich przewiduje podwyżki wynagrodzeń w 2016 roku. Jednocześnie coraz bardziej widoczny staje się problem braku pracowników i systematycznie rośnie odsetek firm, które mają problemy ze skompletowaniem personelu.

Podwyżki w 2016 roku zamierza wprowadzić 46,1 proc. przedsiębiorstw, a kolejne 12,6 proc. rozważa wzrost przeciętnych płac w 2017 r. Analitycy NBP wskazują jednak, że „przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace w I kwartale 2016 r., podniosą je o średnio 5,2 proc, zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie o 3,7 proc. Większość podwyżek płac będzie jednak nadal umiarkowana co do skali – relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10 proc.) nadal planowane są rzadko (w co piątej firmie podnoszącej wynagrodzenia).

Prognozy zatrudnienia na I kwartał 2016 są zbliżone do tych z końca 2015. Jednak już systematycznie od ponad 2 lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek. Raport NBP wskazuje przy tym, że „wskaźnik prognoz zatrudnienia wzrósł o 0,3 pkt proc. r/r do 7,1 proc. i jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej”.

Więcej: NBP

Top