Kapitał ludzki w Polsce

Aktualności

Kapitał ludzki w Polsce

Na początku grudnia Główny Urząd Statystyczny wydał opracowanie ze wskaźnikami dotyczącymi m.in. ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego w 2014 roku. Publikacja „Kapitał ludzki w Polsce” wydawana jest co dwa lata.

Według definicji OECD, „kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu”.

Więcej: GUS

Top