Minimum 12 zł za godzinę pracy i inne zmiany w części tzw. „śmieciówek”

Aktualności

Minimum 12 zł za godzinę pracy i inne zmiany w części tzw. „śmieciówek”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić znaczące zmiany do ustaw o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i o Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym celem zmian ma być większa ochrona osób pracujących w oparciu o umowy zlecenia. Szacuje się, że obecnie w Polsce na tzw. „śmieciówkach” (umowach o dzieło lub umowach zleceniach) pracuje około 1,3 mln Polaków.

Główne zmiany proponowane przez resort to gwarantowana stawka 12 zł brutto za godzinę pracy, obligatoryjna ewidencja czasu pracy oraz zwiększona ochrona pracowników ze strony PIP-u.  Nowelizacja ustawy o PIP zwiększa uprawnienia  inspektorów PIP i umożliwia im m.in. niezapowiedziane kontrole w zakładach pracy.

Zmiany  nie dotyczą umów o dzieło, których oskładkowanie i wprowadzenie pensji minimalnej jest o wiele trudniejsze.

więcej: Gazeta.pl

Top