Najwyższy poziom zatrudnienia od połowy lat 90.

Aktualności

Najwyższy poziom zatrudnienia od połowy lat 90.

Z analizy NBP wynika, że w ostatnim kwartale 2015 roku poziom zatrudnienia w Polsce był najwyższy od połowy lat 90. XX wieku.

Całkowita liczba pracujących wzrosła do poziomu 16, 2 mln osób. Szczególnie pozytywny dla rynku pracy jest fakt, że wzrosło zatrudnienie liczby pracujących na umowy na czas nieokreślony, które sukcesywnie zastępują umowy krótkookresowe.

więcej: NBP

Top