Nowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne

Aktualności

Nowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne

Jak wynika z badań GUS, najpopularniejsza przez lata i wciąż najbardziej pożądana przez pracownika umowa o pracę, systematycznie traci na znaczeniu. Dynamiczny rynek pracy upowszechnił nowe formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie.

Coraz większa popularność mniej typowych dotychczas form zatrudnienia – jak zauważa GUS – może mieć jednak zarówno wymiar pożądany przez pracowników i pracodawców, jak i negatywny. Pozytywny charakter wynika przede wszystkim z większej elastyczności zatrudnienia, które może być korzystne – w wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym – dla obu stron. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli pracodawca oferuje niestandardową formę zatrudnienia wyłącznie w celu obniżenia własnych kosztów.

więcej: GUS

Top