Oferta pracy: dołącz do zespołu agencji HR Global Group

Aktualności

Oferta pracy: dołącz do zespołu agencji HR Global Group

Dobrze czujesz się w kontaktach międzyludzkich? Szukasz stabilnego zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie? Liczysz na stały rozwój i możliwość awansu zawodowego? Marzysz o pracy w nowoczesnym biurze, w młodym zespole? Jeśli na powyższe pytania odpowiadasz twierdząco – aplikuj do jednej z najdynamiczniej rozwijającej się agencji pracy w Polsce – HR Global Group. 

  Agencja rozwija się w niezwykłym tempie, współpracujemy z coraz większą grupą klientów, do tego grona należą dziś m.in. liderzy z branży ceramicznej, kurierskiej czy ciastkarskiej, w efekcie stale poszerzamy także zespół naszych ekspertów. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku konsultanta ds. obsługi klienta. Idealny kandydat powinien przede wszystkim dobrze czuć się w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych – mówi Dariusz Michalski, prezes agencji HR Global Group. 

Czekamy na Wasze aplikacje. Więcej informacji poniżej. 

 

Pełna informacja o naborze:

Stanowisko: KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: WARSZAWA WOLA (CENTRUM)

 

Zakres obowiązków:

– kompleksowa obsługa zatrudnionych przez agencję pracowników tymczasowych,

– obsługa kandydatów do pracy – w biurze, a także telefoniczna,

– rejestracja zgłoszeń,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez pracowników lub sprawne przekazywanie tematu osobie odpowiedzialnej za rozwiązanie zgłoszonego problemu,

– udzielanie niezbędnych oraz pomocnych informacji,

– obsługa korespondencji mailowej oraz tradycyjnej,

– budowanie pozytywnych relacji z pracownikami i kandydatami do pracy, 

– dbanie o pozytywne wizerunek agencji. 

 

Wymagania:

– zaangażowanie w wykonywaną pracę,

– łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,

– wysoka kultura osobista,

– dobra dykcja,

– dyspozycyjność,

– sprawna obsługa komputera,

– znajomość języka rosyjskiego,

– mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

– pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

– atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji,

– możliwość otrzymywania premii do 20 proc.,

– stały rozwój, awans w strukturze firmy,

– wysoki komfort pracy w nowym biurze,

– zatrudnienie od zaraz. 

 

Klauzula Informacyjna w procesie rekrutacji:

Administratorem danych osobowych jest HR GLOBAL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, zwana dalej „Administratorem”.

Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: 22(2) KP w zw. z art.6 ust.1 lit.c) RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla przyszłych procesów rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§1 KP w związku z art.6 ust.1 lit.a RODO).

Wyrażenie dodatkowych zgód jest dobrowolne, jednak ich brak może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości. Zgodę można wyrazić również pisząc wiadomość na adres email: zgody(at)hrglobal.pl. W każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać pisząc wiadomość na adres email: zgody(at)hrglobal.pl

Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert pracy odpowiadających Pani/Pana kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); do przekazania do innych podmiotów z grupy Administratora (dalej: Grupa) wymienionych poniżej w celu wsparcia i usprawnienia procesu rekrutacji (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. W pozostałych przypadkach przez okres przedawnienia roszczeń lub tak długo jak istnieje nasz interes prawny, chyba że wniesie Pani/Pan uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Osoba udostępniające dane osobowe w celu ich przetwarzania ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany), prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Może też Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą nasi upoważnieni współpracownicy, nasi klienci, czyli firmy na rzecz których pośredniczymy w znalezieniu personelu lub świadczeniu usług, w tym pracy tymczasowej, nasi dostawcy usług informatycznych oraz podmioty wspierające nas w procesach rekrutacji lub marketingu. Osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Top