Oferty pracy w firmie o światowej renomie w branży wyrobów drobiowych

Aktualności

Oferty pracy w firmie o światowej renomie w branży wyrobów drobiowych

Ponad 25 lat historii i doświadczenia w produkcji wyrobów drobiowych, 5 nowoczesnych zakładów produkcyjnych plus 1 zakład w budowie, niemal połowa produktów dystrybuowana za granicę (m.in. do Anglii czy Irlandii) i około 2000 pracowników. Tak w liczbach prezentuje się firma SuperDrob S.A. Teraz i Ty masz okazję rozpocząć pracę u jednego z liderów branży. Agencja HR Global Group S.A. rozpoczęła właśnie proces rekrutacji dla swojego klienta. 

To kolejny już proces rekrutacji i zatrudniania pracowników dla marki SuperDrob S.A. Nasza dotychczasowa współpraca układała się bardzo dobrze, dlatego niezwykle cieszy nas, że możemy po raz kolejny raz zaoferować pracę w tak renomowanej – i to na rynku światowym – firmie. Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska: kutrowy, farszowy, masarz oraz wędliniarz. W ramach oferty zapewniamy m.in. bezpłatne obiady, zarobki od 3000 zł brutto miesięcznie, a także możliwość bezpośredniego zatrudnienia przez firmę SuperDrob S.A. po określonym czasie – informuje Dariusz Michalski, prezes agencji HR Global Group. 

 

Pełna informacja o naborze:

Stanowisko: KUTROWY, FARSZOWY, MASARZ, WĘDLINIARZ

Miejsce pracy: ŁÓDŹ TEOFILÓW

Zakres obowiązków:

– sporządzanie farszy dla produkcji wędlin,

– parzenie i gotowanie,

– obsługa „kutrów” – maszyn służących do rozdrabniania mięsa, wytwarzania farszy do wędlin,

– obsługa maszyn „wilk” – bardzo dużej maszynki do mięsa służąca do rozdrabniania surowca,

– zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i usterek przełożonemu.

Wymagania:

– gotowość podjęcia pracy w systemie 3-zmianowym,

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

– motywacja i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

– książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (jeśli jeszcze jej nie posiadasz, nie przejmuj się, zgłoś się już teraz do spotkania rekrutacyjnego, a z zatrudnieniem zaczekamy na Ciebie aż ją wyrobisz).

Oferujemy:

– zatrudnienie od zaraz na podstawie umowy o pracę tymczasową a następnie możliwość zatrudnienia

na umowę o pracę bezpośrednio przez firmę z branży drobiarsko-mięsnej,

– pracę w godzinach 5:00-13:00, 13:00-21:00 oraz 21:00-5:00,

– stawkę 16,65 zł brutto za godzinę pracy w dzień,

– stawkę ok. 19,15 zł brutto za godzinę pracy w nocy (za każdą godzinę pracy w nocy przyznawany

jest dodatek około 2,50 zł brutto do stawki 16,65 zł za godzinę pracy w dzień),

– okres rozliczeniowy jednomiesięczny, w przypadku wypracowania nadgodzin w danym miesiącu,

wypłacamy dodatki za wypracowane nadgodziny (50% lub 100% zgodnie z kodeksem pracy) razem

wynagrodzeniem za dany miesiąc,

– zarobki od 3000 zł brutto miesięcznie,

– bezpłatne obiady wydawane w trakcie przerwy od pracy. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Klauzula Informacyjna w procesie rekrutacji:

Administratorem danych osobowych jest HR GLOBAL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, zwana dalej „Administratorem”.

Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: 22(2) KP w zw. z art.6 ust.1 lit.c) RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane także dla przyszłych procesów rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§1 KP w związku z art.6 ust.1 lit.a RODO).

Wyrażenie dodatkowych zgód jest dobrowolne, jednak ich brak może nam utrudnić kontakt z Panią/Panem, przeprowadzenie rekrutacji i zaproponowanie Pani/Panu ofert pracy w przyszłości. Zgodę można wyrazić również pisząc wiadomość na adres email: zgody(at)hrglobal.pl. W każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać pisząc wiadomość na adres email: zgody(at)hrglobal.pl

Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane do profilowania, którego celem jest kierowanie do Pani/Pana ofert pracy odpowiadających Pani/Pana kwalifikacjom (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes – przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); do przekazania do innych podmiotów z grupy Administratora (dalej: Grupa) wymienionych poniżej w celu wsparcia i usprawnienia procesu rekrutacji (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: nasz prawnie usprawiedliwiony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. W pozostałych przypadkach przez okres przedawnienia roszczeń lub tak długo jak istnieje nasz interes prawny, chyba że wniesie Pani/Pan uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Osoba udostępniające dane osobowe w celu ich przetwarzania ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo przenoszenia (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany), prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Może też Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą nasi upoważnieni współpracownicy, nasi klienci, czyli firmy na rzecz których pośredniczymy w znalezieniu personelu lub świadczeniu usług, w tym pracy tymczasowej, nasi dostawcy usług informatycznych oraz podmioty wspierające nas w procesach rekrutacji lub marketingu. Osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Top