Pozytywna koniunktura na rynku pracy

Aktualności

Pozytywna koniunktura na rynku pracy

Narodowy Bank Polski opublikował nową informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w III kwartale tego roku, a także prezentuje prognozy na IV kwartał.


Z raportu wynika, że kondycja przedsiębiorstw w III kwartale br. była stabilna i na tyle dobra, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się znacznej poprawy na rynku pracy. Większość z firm poddanych analizie, w tym przedsiębiorstwa należące do sektora publicznego, mają zamiar zwiększyć liczbę pracowników. Największa poprawa spodziewana jest tradycyjnie w handlu.

więcej: NBP

Top