Praca w godzinach nocnych 2017

Aktualności

Praca w godzinach nocnych 2017

Wraz ze zmianą stawki minimalnej (2000 zł brutto) uległa zmianie wysokość innych świadczeń, w tym kwota dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Komu przysługuje dodatek?

  • Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej – 8 godzin między 2100 a 700. To pracodawca określa jakie to są godziny oraz podaje te informacje w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy.

Jak go wyliczyć?

  • Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (1518 § 1 Kodeksu pracy) i wyliczamy go:

dodatek za pracę w nocy = (2000 zł : liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu) x 20%

 

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy:

dodatek za pracę w nocy 2017

 

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Top