FAQ – Praca Tymczasowa

FAQ – Praca Tymczasowa

Zastanawiasz się nad podjęciem pracy jako pracownik tymczasowy, ale masz wiele wątpliwości związanych z tą formą zatrudnienia? Boisz się, że nie będziesz miał urlopu, będziesz gorzej traktowany, a od Twojego wynagrodzenia będzie pobierana prowizja?

 

Poniżej zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, które wyjaśnią nurtujące zagadnienia i pomogą podjąć decyzję.

 

1.Co oznacza termin „Praca Tymczasowa”?

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia trwającą określony czas, zwykle od tygodnia do kilku miesięcy. Pracownik tymczasowy formalnie jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika – klienta agencji.

 

2. Czy zarejestrowanie się w bazie HR Global jest płatne?

Nie. Rejestracja kandydatów poszukujących pracy jest bezpłatna. CV kandydata jest przechowywane w naszej bazie i nie jest wykorzystywane w innym celu niż na potrzeby rekrutacji.

 

3. Czy jest możliwość usunięcia swojego CV z bazy kandydatów?

Tak. Jeśli kandydat nie chce, aby jego CV nadal pozostawało w bazie HR Global wystarczy nas o tym fakcie poinformować. CV kandydatów jest ich własnością i tylko oni decydują, czy będzie ono przechowywane w bazie.

 

4. Czy kandydat płaci prowizję HR Global za zatrudnienie?

Nie, nie pobieramy opłat za znalezienie i zatrudnienie kandydata do pracy. Nie jest to zgodne z prawem.

 

 5. Jaki jest czas oczekiwania na ofertę pracy?

Czas oczekiwania na pracę jest różny. Zależy on między innymi od: posiadanych przez nas aktualnie ofert pracy,  kwalifikacji kandydatów oraz ich dyspozycyjności do podjęcia zatrudnienia.

 

6. Czy pracownik tymczasowy, który zarejestruje się w bazie HR Global musi przyjąć każdą zaproponowaną Mu pracę?

Nie, nie ma obowiązku akceptowania każdej oferty pracy. Odmówienie przyjęcia oferty pracy nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

 

7. Czy pracownikom tymczasowym przysługuje prawo do urlopu?

Tak, osobom zatrudnionym na umowę o pracę tymczasową przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu to dwa dni za każdy pełny miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

 

8. Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje możliwość wypowiedzenia umowę o pracę?

Tak, zarówno pracownik tymczasowy, jak i pracodawca użytkownik, mają prawo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony. Okres takiego wypowiedzenia wynosi:

 

9. Czy wykonywanie pracy tymczasowej wlicza się do emerytury?

Tak, cały okres zatrudnienia w charakterze pracownika tymczasowego jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości emerytury i liczy się do stażu pracy.

 

10. Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?

Tak, ponieważ HR Global jako pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i dopełnić wszelkich wymaganych formalności w tym zakresie.

 

 11. Czy osoby podejmujące pracę tymczasową muszą wyrejestrować się w Urzędzie Pracy?

Tak, w momencie podpisania umowy z Agencją Pracy Tymczasowej każda osoba powinna w terminie do 7 dni kalendarzowych poinformować o zatrudnieniu właściwy dla siebie Urząd Pracy. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę tymczasową lub umowy cywilnoprawnej traci status bezrobotnego.

 

Top