Szybki monitoring NBP – styczeń 2016

Aktualności

Szybki monitoring NBP – styczeń 2016

Według raportu opublikowanego przez NBP, w ostatnim kwartale 2015 przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Blisko połowa z nich przewiduje podwyżki wynagrodzeń w 2016 roku. Jednocześnie coraz bardziej widoczny staje się problem braku pracowników i systematycznie rośnie odsetek firm, które mają problemy ze skompletowaniem personelu.

Podwyżki w 2016 roku zamierza wprowadzić 46,1 proc. przedsiębiorstw, a kolejne 12,6 proc. rozważa wzrost przeciętnych płac w 2017 r. Analitycy NBP wskazują jednak, że „przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace w I kwartale 2016 r., podniosą je o średnio 5,2 proc, zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie o 3,7 proc. Większość podwyżek płac będzie jednak nadal umiarkowana co do skali – relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10 proc.) nadal planowane są rzadko (w co piątej firmie podnoszącej wynagrodzenia).

Prognozy zatrudnienia na I kwartał 2016 są zbliżone do tych z końca 2015. Jednak już systematycznie od ponad 2 lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek. Raport NBP wskazuje przy tym, że „wskaźnik prognoz zatrudnienia wzrósł o 0,3 pkt proc. r/r do 7,1 proc. i jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej”.

Więcej: NBP

Top