„Tarcza antykryzysowa”: dodatkowe rozwiązania dla cudzoziemców

Aktualności

„Tarcza antykryzysowa”: dodatkowe rozwiązania dla cudzoziemców

W wyniku epidemii wirusa SARS-CoV-2, 7 kwietnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt ustawy „tarczy antykryzysowej”, która zawiera m.in. dodatkowe rozwiązania dla cudzoziemców pracujących w Polsce. Ustawa zakłada m.in. przedłużenie legalnego pobytu obcokrajowców w naszym kraju na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen. Ponadto projekt zakłada wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca. 

Komplet informacji na temat projektu ustawy dostępny jest na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (TUTAJ). Informacje opracowano także w języku ukraińskim. 

Top