Ważny komunikat Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie epidemii koronawirusa

Aktualności

Ważny komunikat Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie epidemii koronawirusa

31 marca weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce. Wynika z niej, że w kraju mogą legalnie pozostać wszyscy obcokrajowcy, którzy chcą realizować dotychczasowy cel pobytu . Z takiego rozwiązania mogą skorzystać także obcokrajowcy, które nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (tutaj). Materiały informacyjny dostępne są także w języku ukraińskim. 

Top