Coface  już po raz dziesiąty przygotował badanie 500 największych firm w Europie Środkowej i Wschodniej

Aktualności

Coface już po raz dziesiąty przygotował badanie 500 największych firm w Europie Środkowej i Wschodniej

W rankingu uwzględniono wyniki przedsiębiorstw i grup kapitałowych, które zanotowały największe obroty. Analizie poddano także liczbę pracowników, strukturę firm, sektorów i rynków.

Dane na temat przedsiębiorstw pozyskują i weryfikują eksperci Coface bezpośrednio w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prace koordynuje centrala Coface na ten region w Wiedniu, a ostatecznego scalenia listy dokonuje Coface w Polsce, jako prekursor tego projektu i najsilniejszy oddział w regionie. W rankingu nie są uwzględniane banki i ubezpieczyciele oraz inne firmy z sektora finansowego ze względu na odmienny sposób raportowania wyników spółek, co utrudnia zestawienie ich na jednej liście z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub handlowymi. W przypadku grup kapitałowych prezentowane są skonsolidowane wyniki spółek z grupy, co umożliwia pokazanie rzeczywistego znaczenia i siły największych koncernów z tego regionu.

więcej: Coface

Top