Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce w 2015 roku

Aktualności

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce w 2015 roku

GUS opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2015 roku. Wzrosły zarówno przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, jak i liczba pracujących.

Liczba pracujących na koniec 2015 roku wyniosła 8711,9 tys. osób i była wyższa
w stosunku do tej sprzed roku o 1,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3899,78 zł, i było o 3,2% wyższe niż przed rokiem.

Więcej: GUS

Top