Istotne zmiany w prawie pracy w 2017!

Aktualności

Istotne zmiany w prawie pracy w 2017!

W 2017 roku zmianie uległo kilka przepisów w prawie pracy. Główne zmiany dotyczą m.in.: 

  • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto,
  • zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1850 zł na 2000 zł brutto,
  • zniesienie podziału na „nowych” i „starych” pracowników,
  • wydłużenie i ujednolicenie terminów wnoszenia odwołania do sądu pracy,
  • złagodzenie obowiązków dotyczących wydawania świadectwa pracy.

Więcej: pulsHR

Top