Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2016 roku

Aktualności

Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2016 roku

2 stycznia weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących uprawnień pracujących rodziców. Nowelizacja kodeksu pracy ma na celu uelastycznienie sposobu wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, a w efekcie ułatwienie godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Podstawowe zmiany dotyczą urlopu rodzicielskiego, który będzie można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat. Ponadto z 2 dni zwolnienia na dziecko będzie można skorzystać w wymiarze godzinowym.

Zmiany upraszczają także system płatnych urlopów. Dotychczasowe trzy (macierzyński, dodatkowy i rodzicielski) zostały zastąpione dwoma (macierzyńskim i rodzicielskim). Łączna faktyczna długość urlopów nie zmieniła się i wciąż wynosi 52 tygodnie.

Więcej: gazeta.pl

Top